Zapraszamy do wynajmu sprzętu sportowego

Pole Dance oraz Aerial!


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P